Autoverzekeringen

WA Direct: de voordelen & nadelen van directe schade-afhandeling

Bij schade zullen veruit de meeste verzekerden vanzelfsprekend bij hun eigen vertrouwde verzekeraar aankloppen. Of —indien van toepassing— bij hun tussenpersoon. Dit geldt voor iedere schadeverzekering, zo ook de autoverzekering.

Wat veelal niet wordt beseft, is dat je voor WA-schades (die dóór een aansprakelijke wederpartij worden toegebracht áán jou) moet aankloppen bij de verzekeraar van deze tegenpartij. Tenzij je kunt terugvallen op een tussenpersoon of rechtsbijstand.

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van verzekeringnemers is WA Direct in het leven geroepen. De directe WA=verzekering zorgt ervoor dat je óók voor verhaalbare schades kunt aankloppen bij jouw eigen autoverzekeraar. Hierbij de nodige uitleg…

Directe WA-verzekering: vanaf juli 2021?!

Als iemand schade heeft toegebracht aan jouw auto moet je momenteel nog (laten) aankloppen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij, hetgeen nog weleens tot onbegrip, teleurstelling en achterdocht leidt. Want waarom zou je de onbekende verzekeraar van de ‘schuldige’ tegenpartij vertrouwen?! (bron)

In het derde kwartaal van tweeduizendéénentwintig (medio juli 2021) zullen verscheidene autoverzekeraars overstappen op de directe WA-verzekering. Dit betekent dat deze verzekeraars vanaf dat moment de WA-schades van hun eigen verzekeringnemers zullen afhandelen en uitkeren. Let wel: niet élke autoverzekeraar zal WA Direct gaan aanbieden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *